رسول اکرم (ص) فرمودند: «ان فی‌الجنه‌ داراً بقال له‌ دارالفرح، لایدخلها الا من

فرح‌الصبیان»؛ در بهشت جایی است که به آن خانه‌ شادی گفته می‌شود، هیچ‌کس

به آن خانه وارد نمی‌شود، مگر آن‌که موجب شادی کودکان شده باشد.

 

Avazak.ir smili8 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili12 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili13 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili21 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)Avazak.ir smili8 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)

 

 تاريخ : پنجشنبه سی ام تیر 1390 | 17:16 | نویسنده : .//؟؟؟!11// |

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/DSC07030.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/DSC07041.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/DSC07043.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/DSC07052.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/DSC07051.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/DSC07049.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/DSC07048.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/DSC07047.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/DSC07044.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/DSC07037.JPG

 

 تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 12:15 | نویسنده : .//؟؟؟!11// |

 میز کتاب دار، میزی که در تمام مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شکل ها و طرح های متفاوت مثلا گرد یا مستطیل و... وجود دارد. همیشه مربیان در پشت میز کتاب دار برای امانت و برگشت دادن کتاب می ایستند. اعضای مرکز ما خصوصا دختران یکی از آرزوهایشان این بود که به پشت میز کتاب دار بیایند. به همین دلیل مربیان مرکز، یک روز را به محقق شدن این آرزو اختصاص دادند. در این هفته که به نام هفته ی ملی کودک می باشد از خداوند منان خواستاریم که آرزوهای همه ی کودکان و نوجوانان را برآورده کند. "آمین"

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06783.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06787.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06789.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06789.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06791.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06793.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06784.JPG

 

 

 تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 12:3 | نویسنده : .//؟؟؟!11// |

 

اعضای خوب پسر مرکز شماره یک طبس پوستر بادبادک امید را با استفاده از تکه چسبانی درست کردند و آن را دست به دست چرخاندن و کودکانه شادی کردند. سپس توسط همکار خوبمان آقای شهامی در قسمتی از مرکز نصب شد. همچنین در ادامه اعضا آرزوهای خود را بر دل سپید کاغذ نوشتند و با اثر دست خود آن را تایید کردند. با امید شادی تمام کودکان دنیا

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06987.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06991.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06996.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06999.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC07000.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC07003.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC07005.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC07008.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC07010.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC07012.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC07016.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC07021.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC07022.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC07028.JPG


 تاريخ : پنجشنبه هفدهم مهر 1393 | 12:5 | نویسنده : .//؟؟؟!11// |

 

امروز در مرکز شماره یک طبس بیانیه ی روز جهانی کودک توسط یکی از اعضا قرائت شد و سپس در فضای پارک اعضای دختر بادبادک امید را بر فراز آسمان کودکی به پرواز در آوردند.

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06970.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06848.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06861.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06863.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06874.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06881.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06885.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06891.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06892.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06897.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06899.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06900.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06917.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06923.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06933.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06948.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06959.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/DSC06932.JPG 

 

 

 تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | 16:36 | نویسنده : .//؟؟؟!11// |

 

در نخستین روز از هفته ی ملی کودک جشنی با عنوان جشن قصه در مرکز شماره 2 طبس با حضور تعدادی از قصه گویان آزاد و مربیان کانون برگزار شد. اعضا و مربیان مرکز شماره یک طبس نیز مهمان این جشن بودند و به قصه های شیرین قصه گویان گوش دادند. در این بین شنیدن قصه های محلی با لهجه ی دلنشین طبسی حال و هوای خاصی به این برنامه داده بود. روز خیلی خوبی بود و به همه خوش گذشت.

 

http://kanoon1391.persiangig.com/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%82%D8%B5%D9%87/DSC02545%20%28Medium%29.JPG

 

http://kanoon1391.persiangig.com/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%82%D8%B5%D9%87/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C.JPG

 

http://kanoon1391.persiangig.com/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%82%D8%B5%D9%87/DSC02565%20%28Medium%29.JPG

 

http://kanoon1391.persiangig.com/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%82%D8%B5%D9%87/DSC02574%20%28Medium%29.JPG

 

http://kanoon1391.persiangig.com/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%82%D8%B5%D9%87/DSC02585%20%28Medium%29.JPG

 

http://kanoon1391.persiangig.com/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%82%D8%B5%D9%87/DSC02577%20%28Medium%29.JPG

 

http://kanoon1391.persiangig.com/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%82%D8%B5%D9%87/%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C.JPG

 

http://kanoon1391.persiangig.com/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%82%D8%B5%D9%87/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86.JPG

 

http://kanoon1391.persiangig.com/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%82%D8%B5%D9%87/DSC02509%20%28Medium%29.JPG

 

http://kanoon1391.persiangig.com/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%82%D8%B5%D9%87/DSC02507%20%28Medium%29.JPG

 

http://kanoon1391.persiangig.com/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%82%D8%B5%D9%87/DSC02499%20%28Medium%29.JPG

 

 تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | 12:19 | نویسنده : .//؟؟؟!11// |

جلسه مشترک شوراي فرهنگي مراكز فرهنگي هنري شماره 1 و 2 طبس در روز شنبه تاریخ 93/07/12 در محل مرکز شماره یک برگزار گرديد. در اين جلسه همكاران برنامه های پيش نهادي خود را براي هفته ی ملی کودک اعلام كردند. عناوين هر يك از برنامه هاي مراكز فرهنگي هنري و هم چنين تاريخ اجراي آن نوشته شد تا  در معرض ديد مربيان باشد و بر اساس آن برنامه ها اجرا شود.

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C93/DSC06842.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C93/DSC06843.JPG

 

 

 تاريخ : سه شنبه پانزدهم مهر 1393 | 16:4 | نویسنده : .//؟؟؟!11// |

 

همزمان با شروع هفته ی دفاع مقدس، جهت آشنایی اعضای مرکز با رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان و شهیدان هشت سال دفاع مقدس و گرامی داشت و ارج نهادن به  این ایام، فعالیت هایی در مرکز شماره یک طبس انجام شد از جمله:

* برپایی نمایشگاهی از بروشور های آماده شده از 10 شهید عضوکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معرفی شخصیت آن ها

* برپایی نمایشگاهی از کتاب هایی با موضوع دفاع مقدس

* معرفی وقایع و ایام

* فضاسازی مرکز مناسب با این ایام

* ساخت ماکت سفالی در ارتباط با شهید و شهادت در کارگاه سفال

 

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%2093/DSC06829.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%2093/DSC06834.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%2093/DSC06811.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%2093/DSC06823.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%2093/DSC06824.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%2093/DSC06825.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%2093/DSC06827.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%2093/DSC06838.JPG

 

 

 تاريخ : دوشنبه هفتم مهر 1393 | 11:49 | نویسنده : .//؟؟؟!11// |

فصل مهر فصل خواندن و نوشتن، از راه رسيد  امروز اولین روز از ماه مهر و شروع فصل پاییز، ماه تحصیل، تلاش، مشق و مدرسه است. پاییز با خود شور می آورد و خبر بازگشایی مدارس را می دهد، درختان آماده می شوند تا با شوق، برگهای رنگارنگشان را بر سر کودکانی که مشتاقانه به مدرسه می روند بریزند کلاسها با آغوش باز آماده اند تا مهمانان خود را پذیرا باشند. این روزهای آغاز مدرسه، روزهایی سراسر دلهره، شوق و اضطراب است. برای همه ی بچه های ایران مخصوصا اعضای خوب مرکز سال تحصیلی خوب و سرشار از موفقیت را آرزو می کنیم. شعر زیبای مرحوم قیصر امین پور، بوی ماه مهر که برای همه ی ما یادآور خاطرات خوش دوران تحصیل است همراه با لینک دانلود آن تقدیم به شما.مهرتان قشنگ. پاییزتان مبارک

 

باز آمد بوی ماه مدرسه     بوی بازی های راه مدرسه

 

بوی ماه مهر،ماهِ مهربان     بوی خورشید پگاهِ مدرسه

 

از میان کوچه های خستگی     می گریزم در پناه مدرسه

 

باز می بینم زشوق بچه ها     اشتیاقی در نگاهِ مدرسه

 

زنگ تفریح و هیاهوی نشاط     خنده های قاه قاه مدرسه

 

باز هم بوی باغ را خواهم شنید     از سرود صبحگاه مدرسه

 

روز اول لاله ای خواهم کشید     سرخ بر تخته سیاه مدرسه

 

باز آمد بوی ماه مدرسه     بوی بازی های راه مدرسهموسیقی: ناصر چشم آذر
گروه کُر کودکان
شاعر: دکتر قیصر امین پور http://teetraj.persiangig.com/audio/Booye-Mahe-Madrese(www.teetraj.com).mp3/downloadتاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393 | 9:5 | نویسنده : .//؟؟؟!11// |
 

امروز اعضا و مربیان مرکز شماره یک طبس به شکرستان رفتند

و برای شما این عکس ها را سوغات آوردند ....

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/DSC06779.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/DSC06777.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/DSC06766.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/DSC06769.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/DSC06770.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/DSC06765.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/DSC06773.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/DSC06775.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/DSC06776.JPG

 

http://kogsjhk.persiangig.com/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/DSC06780.JPG

 

 تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 | 11:48 | نویسنده : .//؟؟؟!11// |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.